KOMMANDE AKTIVITETER

Medlemmar har inloggning för anmälan via: https://visionl.netcompetence.se/
Vill kollegor delta, självregistrera dig på: https://visionl.netcompetence.se/
skapa nytt konto och skriv in lösenord Miljo2017. Nu kan kollegan anmäla sig till aktiviteterna nedan. Självregistreringar rensas efter varje termin.

Miljönätverkets aktiviteter hösten 2021!

7/9 kl. 7.30-9.00 Föredrag Elsäkerhet
Digitalt men med möjlighet att delta fysiskt på Coffice i Söderköping.

8/9 kl. 11.30-13.00 Föredrag Agenda 2030 Mål 14 Hav och marina resurser. Deltar gör representanter från projekten: Rädda Östersjön, Rena botten och Skydd under ytan. 
Digitalt men med möjlighet att delta fysiskt på Coffice i Söderköping. 

30/9 kl. 13.00-14.30 Digitalt studiebesök på Händeö Eco Industrial Park Norrköping.

6/10 kl. 11.30-13.00 Föredrag Agenda 2030 Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Digitalt men med möjlighet att delta fysiskt på Coffice i Söderköping. Information om nytt projekt LIU: Plastoptimering samt Norrköping kommuns arbete med klimaanpassning.

11/11 kl. 15.00-16.00 Digitalt studiebesök FineCell, Linköping.
Vinnare Hållbara hoppet 2020.

26/11 kl. 10.30-13.00 Prisutdelning Norrköping: Tema Golfanläggningar.
Expert från svenska golfförbundet pratar Golfanläggning och miljöarbete med fokus på biologisk mångfald.

13/12 kl. 07.30-9.00 Miljöprisutdelning Söderköping

14/12 kl. 8.30-9.30 Digitalt studiebesök Alltransport i Norrköping.

Våren 2022

2/3 kl 11.30-13.00 Föredrag Agenda 2030 - Tema Kemikalier

24/3 kl. 13.30-16.30 Digitalt Studiebesök Bewi 

4/5 kl. 11.30-13.00 Föredrag Agenda 2030 

6/5 kl. 8.00-10.00 Studiebesök Oljehamnen i Norrköping. Obs: begränsat antal platser.

19/5 kl. 13.00-15.00 Studiebesök plaståtervinningen i Motala.
Obs: begränsat antal platser.

 

 

 

Miljönätverkets
utbildningar hösten 2021!

22/9 13-14.30 Digital utbildning: Ny visselblåsarlag.
Utbildningen hålls av Anna Löwheim, hållbarhetskonsult.

12/10 kl. 9.00-16.00 Digital utbildning i internrevision fokus miljöledning.
Utbildningen hålls av Miljönätverket.